Kolesterol: Hjerte- og karsykdommer

Inflammasjon – betennelse – er kroppens respons på skade og en viktig del av immunforsvaret. Imidlertid fører også kronisk inflammasjon ved langvarige skader i blodåreveggen til økt risiko for hjerte- og karsykdom gjennom å bidra til åreforkalkning. Ved skader sender immunforsvaret ut hvite blodlegemer og kjemiske stoffer for å rydde opp og reparere blodåreveggen. Inflammasjon driver i samspill med kolesterol fram forandringer som gjør at plakk fester seg og på sikt tetter åreveggene, noe som igjen er hovedårsaken til koronar hjertesykdom, hjerneslag og flere andre hjerte- og karsykdommer. Røyking, høyt blodtrykk, høyt blodsukker og høye kolesterolnivåer er blant risikofaktorene for skader som øker inflammasjonen i blodåreveggen.

 

Nivåene av en lang rekke betennelsesmarkører i blodet knyttes til risiko for hjerte- og karsykdom og prognose for pasienter med hjerte- og karsykdom. Den mest kjente er C-reaktivt protein (CRP), som indikerer systemisk, lavgradig betennelse. Senkningsreaksjon er en annen blodprøve som måler generell, uspesifikk inflammasjon. En lang rekke ulike cytokiner, matriksmetalloproteinaser (MMP-er) og adhesjonsmolekyler (CAM-er) er eksempler på andre typer stoffer som er koblet til betennelsesprosesser, åreforkalkning og hjerte- og karrisiko og -prognose.


Artikler om Inflammasjon: