I forrige uke skrev UNIKARD om en studie som viser at fedme er forbundet med økt risiko for hjertesvikt også for personer som er metabolsk friske. Nå har Sprek-redaksjonen til Bergens Tidende plukket opp saken, og fått en kommentar fra fedmeprofessor Jøran Hjelmesæth, som også er leder ved Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold.

– Jeg synes studien er veldig god og interessant, sier Hjelmesæth til Sprek.

Ikke overrasket

Forskeren bak studien, Bjørn Mørkedal, ble overrasket da resultatene viste at fedme i seg selv gir høy risiko for hjertesvikt.

– Vi forventet at metabolske faktorer som magefedme, blodtrykk, dårlig kolesterolprofil og høyt blodsukker skulle ha størst betydning, sier Mørkedal, som nå jobber som lege i spesialisering ved Sykehuset i Vestfold.

Hjelmesæth synes imidlertid ikke funnene er like overraskende.

– Økende kroppsvekt øker også blodvolumet og hjertets arbeid. Når hjertet må anstrenge seg mer for å pumpe ut blod, blir hjertemuskelveggen tykkere og stivere. Da fungerer hjertet dårligere både med hensyn til å ta imot blod og til å pumpe blodet ut i kroppens organer. Dette øker risikoen for hjertesvikt.

Kan ikke bekrefte årsakssammenheng

Studien viser også at personer som har metabolske sykdommer i tillegg til fedme ikke har økt risiko for hjertesvikt sammenlignet med friske med like høy BMI. Det betyr imidlertid ikke at kolesterolverdier og blodsukker er uvesentlig, sier Hjelmesæth.

– Høyere kolesterol øker risikoen for blant annet hjerteinfarkt, og det er jo heller ikke ønskelig, sier professoren. Samtidig understreker han ovenfor Sprek at studien er en observasjonsstudie og derfor ikke kan si noe om den direkte årsakssammenhengen mellom fedme og hjertesvikt.

Les også: Friske med fedme har økt risiko for hjertesvikt

Leave a reply