Lik forekomst av selvrapporterte hjerteinfarkt blant samer og ikke-samer

Det er ingen forskjell mellom samer og andre nordmenn som bor i distriktene i Nord-Norge når det gjelder forekomsten av selvrapportert hjerteinfarkt.