SAMINOR 1-studien ble gjennomført i 2003 og 2004, og i forbindelse med studien svarte 36–79 år gamle personer i distriktene i Nord-Norge blant annet på om de hadde hatt hjerteinfarkt. Spørreskjemaet inkluderte også spørsmål om en rekke risikofaktorer for hjerteinfarkt, deriblant hjerteinfarkt i familien, røyking, utdanning og medisinbruk mot høyt kolesterol. Det ble også målt midjemål, blodtrykk, kolesterol og blodsukker.

Basert på data fra mer enn 15.000 av deltakerne i SAMINOR 1-studien har nå forskere i Tromsø undersøkt om det er forskjeller i selvrapportert hjerteinfarkt mellom den samiske og ikke-samiske befolkningen. Analysene viste at det ikke var noen signifikant forskjell mellom de ulike etniske gruppene, verken blant kvinner eller menn. Forskerne mener den logiske forklaringen at de to befolkningsgruppene lever nokså likt, og at forandringer i livsstil de siste tiårene har skjedd uavhengig av etnisitet. Dette understøttes av at det heller ikke var forskjell mellom samer og ikke-samer når det gjaldt viktige risikofaktorer som røyking, blodtrykk og kolesterolnivåer.

Les også: Samer har oftere symptomer på hjertekrampe

Leave a reply