Ved hjelp av hjerteultralyd kan man blant annet måle hvor fort blodet strømmer over aortaklaffen og trykkforskjeller på hver side av klaffen. Ved aortastenose er middelgradienten over klaffen høyere enn 15 mmHg. 10–15 mmHg regnes med andre ord for å være innenfor normalområdet, men nå viser en studie fra Tromsø at friske personer som får målt slike verdier har mangedoblet risiko for å utvikle aortastenose sammenlignet med de som har lavere verdier.

1884 deltakere i Tromsøundersøkelsen ble undersøkt med hjerteultralyd i 2001, og drøyt 1100 av dem ble testet igjen i 2008. I tillegg hadde forskerne tilgang til data hentet fra Universitetssykehuset i Nord-Norge i løpet av perioden, og hadde dermed oppfølgingsdata for til sammen 1818 deltakere. 45 av disse utviklet aortastenose etter 2001. Det viste seg at nesten en tredel av pasientene med en middelgradient på 10–15 mmHg i 2001 fikk aortastenose i løpet av de neste årene, mens kun 0,3 % av de med en middelgradient mellom 0 og 5 mmHg fikk sykdommen. En økning i middelgradienten på mer enn 5 mmHg mellom 2001 og 2008 kunne også signifikant forutsi økt risiko for å utvikle aortastenose. Også den maksimale blodstrømhastigheten over aortaklaffen hang i tilsvarende grad sammen med risikoen for framtidig aortastenose.

Tidligere har det ikke eksistert forskningsbaserte retningslinjer for oppfølging av personer som får målt blodstrømhastighet eller middelsgradient høyt i normalområdet. Basert på resultatene i denne studien anbefaler forskerne at disse personene følges opp rutinemessig med hjerteultralyd hvert femte år, mens dette ikke er nødvendig for de aller fleste som får målt lavere verdier.

Leave a reply