Etter hjertestans, hjerneslag og i ulike operasjonssituasjoner kan man kjøle ned pasienten for å redusere påfølgende skader. Tanken bak slik hypotermi er at lavere kjernetemperatur reduserer energiomsetningen i vevet og beskytter organene mot følgene av oksygenmangel. Det følger imidlertid med en del uønskede effekter, for eksempel lekkasje av væske og proteiner fra blodet og påfølgende ødem i organer som rammes.

Tidligere studier har vist skader på endotelet, det innerste cellelaget av blodåreveggen, ved nedkjøling. Dette kan øke avstanden mellom cellene og dermed øke gjennomtrengeligheten til endotelet slik at væske og stoffer lekker ut gjennom blodåreveggen. Insulin kan potensielt stabilisere endotelet ved å redusere nivåene av betennelsesstoffer som påvirker gjennomtrengeligheten. En ny norsk studie har nå sett på om insulin kan redusere lekkasje av væske og proteiner ved hypotermi.

20 griser ble tilfeldig fordelt på to grupper, og deretter kjølt ned i 240 minutter til kjernetemperaturen viste 28 grader. Mens den ene gruppa fikk insulin, fikk kontrollgruppa saltvannsløsning. Resultatene fra studien bekrefter at nedkjøling fører med seg økt lekkasje av væske og proteiner, men forskerne kunne ikke påvise noen forskjeller mellom gruppene som fikk henholdsvis insulin og saltvann. Nivåene av ulike betennelsesmarkører endret seg ikke signifikant i noen av de to gruppene ved hypotermi. I denne studien hadde dermed ikke insulin noen klinisk relevant effekt for å begrense lekkasjen av væske og proteiner ved nedkjøling.

Leave a reply