Trombolyse er en relativt ny behandlingsform ved hjerneslag, og innebærer intravenøs behandling med rekombinant vevsplasminogenaktivator (tPA) som bryter ned blodpropper. Målet er å åpne opp tette blodårer i hjernen. Slik behandling kan imidlertid bare gis innen et visst tidsvindu, og heller ikke til alle pasientene. En ny studie gjennomført ved Akershus universitetssykehus viser at bare 7,6 % av de 290 pasientene som ble innlagt med akutt iskemisk hjerneslag mellom april 2009 og 2010 fikk trombolyse, og forskerne undersøkte hvorfor så mange ikke fikk behandlingen.

Trombolyse kan kun gis i løpet av fire og en halv time etter de første symptomene på slag, og sykehuset er derfor nødt til å vite når symptomene startet for at slik behandling i det hele tatt kan vurderes. Studien viste at tidspunktet var usikkert eller umulig å oppgi for nøyaktig halvparten av pasientene, men ti av disse var observert i fin form så nylig at de likevel kunne vurderes for trombolyse. Videre ankom halvparten av pasientene som kunne oppgi et sikkert tidspunkt sykehuset mer enn tre og en halv time etter symptomstart, noe som gjør at sykehuset ikke rekker å gjennomføre trombolyse innen tidsfristen. Dermed var 207 av de 290 pasientene utelukket fra trombolyse allerede da de kom til sykehuset.

Les også: Ny prosedyre gir raskere behandling av hjerneslag

Det viste seg at en fjerdedel av de som kom for seint til sykehuset ikke trodde symptomene deres skyldtes hjerneslag, mens en annen fjerdedel håpet symptomene ville gi seg, og derfor bestemte seg for å vente og se. 14,3 % av pasientene valgte også å vente til de kunne dra til fastlegen sin, mens nesten like mange ventet til de kunne få hjelp av en slektning.

– Får du vondt og tror du har hjerteinfarkt, ringer du 113 med en gang. Snakker du snøvlete eller får lammelser, venter du og ser om det blir bedre, har førsteforfatter Kashif Faiz tidligere uttalt til Dagens Medisin.

Men også blant de 83 pasientene som kom tidsnok til sykehus, fikk et klart mindretall – nærmere bestemt 22 pasienter – trombolytisk behandling. 21,3 % av de 83 pasientene hadde mindre symptomer, mens 16,4 % hadde rask bedring i symptomene etter ankomst sykehuset, og i slike situasjoner gis det vanligvis ikke trombolyse, til tross for at ny forskning tyder på at det både er trygt og effektivt. Legene var også usikre på diagnosen for 11,5 % av disse 83 pasientene.

Les også: Trombolyse er trygt og effektivt ved mildt hjerneslag

Forskerne kunne konkludere med at bare en av fem pasienter som kom tidsnok til sykehus fikk trombolyse etter hjerneslag, og at nesten tre av fire pasienter er uaktuelle for trombolyse fordi det var for lenge siden eller usikkerhet rundt når de opplevde de første symptomene på slag. I forbindelse med en annen studie i doktorgradsarbeidet sitt har Faiz uttalt til NRK at folk vet for lite om hjerneslag, og forskerne oppfordrer til fortløpende hjerneslagkampanjer som gir kontinuerlig informasjon om de vanligste symptomene.

Leave a reply