FATCOR-studien i Bergen inkluderer kvinner og menn mellom 30 og 65 år med en BMI høyere en 27 kg/m2, og ser på sammenhengen mellom overvekt, fedme og hjerte- og karsykdom. En nylig publisert studie som baserer seg på data fra dette prosjektet har undersøkt sammenhengen mellom en rekke faktorer relatert til fedme og henholdsvis hvilepuls og makspuls hos 241 deltakere som ble inkludert i FATCOR innen november 2012.

To tredeler av deltakerne hadde fedme ut fra BMI-skalaen, mens en av åtte hadde diabetes og halvparten av mennene og en tredel av kvinnene hadde metabolsk syndrom. Forskerne fant at menn med metabolsk syndrom hadde signifikant høyere hvilepuls enn menn uten metabolsk syndrom i analyser justert for andre variabler. Også høyere insulinresistens basert på HOMA-IR-modellen var uavhengig forbundet med høyere hvilepuls blant menn, noe som samlet sett indikerer at overvektige menn med høyt metabolsk stress har økt aktivitet i det sympatiske nervesystemet.

Fire av ti menn i studien hadde høyt blodtrykk, og justerte analyser viste at hypertensjon hos menn var forbundet med høyere hvilepuls. Det samme var mindre relativ muskelmasse. For kvinner fant ikke forskerne en eneste signifikant og uavhengig sammenheng mellom hvilepuls og de mange variablene de undersøkte. Imidlertid var det å være kvinne i seg selv uavhengig forbundet med høyere hvilepuls.

Kvinner hadde også høyere makspuls enn menn i justerte analyser. Denne ble målt sammen med maksimalt oksygenopptak på en tredemølletest til utmattelse. Kvinner som ikke hadde fedme oppnådde høyere makspuls enn kvinnene med fedme, noe som muligens kan indikere at fedme medfører at det sympatiske nervesystemet responderer mindre på trening. Også lavere langtidsblodsukker var uavhengig forbundet med høyere makspuls for kvinner, mens de variablene som hang sammen med makspuls for menn var høyere oksygenopptak, lavere alder og lavere selvrapportert fysisk aktivitetsnivå.

Studien viser hvordan fedme og fedmerelaterte faktorer kan ha betydning for pulsen til overvektige menn og kvinner uten hjerte- og karsykdom, og bidrar til økt kunnskap om sammenhengen mellom metabolske forstyrrelser og både hvilepuls og puls ved maksimal anstrengelse.

Leave a reply