Migrene med aura innebærer symptomer fra forskjellige deler av nervesystemet før selve migreneanfallet. Det vanligste er synsforstyrrelser. En studie fra Bergen viser at hjerneslagpasienter med migrene har økt risiko for små infarkter i hjernebarken, og i videoen over redegjør doktorgradsstipendiat Halvor Øygarden for hvilke årsaksmekanismer som kan ligge bak denne sammenhengen.

– Vi tror at det henger sammen med dette aurafenomenet, som kan forklares av en spredende depolarisering i hjernen, altså at nervecellene utløses i et spredende mønster gjennom hjernebarken, sier Øygarden.

Les mer: Kan migrene føre til hjerneslag?

To mulige forklaringer

Øygarden skisserer to forklaringsmodeller for funnene deres.

– Det kan være slik at små hjerneinfarkter utløser denne spredende depresjonen i hjernebarken og dermed gir større symptomer, slik at pasientene lettere kommer inn på sykehus og får diagnostisert hjerneinfarkt. Men det kan også være slik at pasienter med migrene lettere får skader på hjernen som kan påvises ved MR, sier han.

11146 -5.hjerneslag annonse NORSKE LEGEFORENING 90x112mm_HighR-page-001

Leave a reply