Hjertekarsykdom, kreft og diabetes er blant de viktigste livsstilssykdommene som bidrar til tidlig død og dårlig livskvalitet over hele verden. Det er et stort behov for å bedre forståelsen av hvilke mekanismer som ligger til grunn for at usunn livsstil bidrar til utvikling av slike sykdommer.

I denne videoen forteller stipendiat Gard Frodahl Tveitevåg Svingen om arbeidet til forskningsgruppen for preventiv kardiologi ved Hjerteavdelinga, Haukeland Universitetssjukehus og Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Seksjon for klinisk medisin 2. Denne forskningsgruppen undersøker potensielle sammenhenger mellom livsstilsfaktorer, ernæring, biomarkører (inkludert genanalyser) og viktige kliniske endepunkter som død og forekomst av hjertekarsykdom og kreft, via kobling mot sentrale, nasjonale helseregistre.

Forskningsgruppen ledes av overlege og professor Dr. med. Ottar Nygård og vil fra høsten 2013 inkludere syv PhD- og én post doc-stipendiat, samt tre nyansatte forskere, med bakgrunn hovedsakelig fra medisin og ernæringsfysiologi. De har også tilknyttet personell for databasebehandling og med statistisk spisskompetanse.

Her finner du mer informasjon om arbeidet til forskningsgruppen for å bedre risikostratifiseringen av livsstilssykdommer.