Hvordan avsløre om pasienter dropper blodtrykksmedisinen?

En høy andel pasienter med høyt blodtrykk når ikke målene for blodtrykksbehandling til tross for at de har fått minst tre blodtrykkssenkende legemidler av legen sin. Årsaken er ofte at de faktisk ikke tar medisinene som foreskrevet, og nå har norske forskere gått gjennom mulige metoder for å avsløre dårlig medisinetterlevelse.