Mellom 19 og 86 % av pasienter som har høyt blodtrykk til tross for at de har fått foreskrevet minst tre ulike blodtrykkssenkende legemidler, tar ikke medisinene i tråd med legens anbefalinger. Dette gjør at de blir betegnet som behandlingsresistente selv om de ikke nødvendigvis er det. Det er et problem på flere måter, blant annet for forskere som ønsker å undersøke nye behandlingsmetoder mot behandlingsresistent hypertensjon. Nå har ei gruppe norske forskere sett på hvilke metoder som er best egnet til å avdekke ekte behandlingsresistent hypertensjon.

I oppsummeringsartikkelen som nylig er publisert online i Blood Pressure går forskerne gjennom ulike metoder for å avsløre om pasienten tar alle medisinene han eller hun har fått foreskrevet. De ender opp med å anbefale at legene observerer pasienten under inntak og en stund etter at medisinene er inntatt, og deretter gjennomfører 24-timers-målinger av blodtrykket. Denne metoden ble blant annet brukt under OSLO-RDN-studien, som viste at optimal medisinbruk var mer effektivt for å senke påstått behandlingsresistent hypertensjon sammenlignet med den moderne behandlingsmetoden renal sympatisk denervering.

Les og se video: Har renal denervering effekt på resistent hypertensjon?

En annen anbefalt mulighet er å ta blod- eller urinprøver som måler konsentrasjonen av medisinen eller nedbrytningsprodukter fra medisinen. Forskerne anbefaler derimot å unngå selvrapportering som eneste kilde til opplysninger om medisinetterlevelse, ettersom pasienten har mulighet til å manipulere resultatene. Et spørreskjema eller pasientintervju kan likevel være nyttig for å undersøke årsaker til at mange pasienter ikke tar medisinene de får foreskrevet. Telling av gjenværende piller som blir tatt med til legen er også en usikker metode, ettersom pasientene kan velge å kvitte seg med pillene på en annen måte enn å svelge dem. Det samme gjelder for bruken av elektroniske pilleesker og informasjon fra reseptregistre, som ikke kan bekrefte at pasientene faktisk bruker medisinene de har hentet.

Leave a reply