Camilla Berge disputerte nylig for sin doktorgrad ved NTNU. I en av artiklene har hun sett på hvordan antall hvite blodceller i kroppen henger sammen med dødeligheten hos pasienter som opereres for et abdominalt aortaaneurisme, altså en utposning på hovedpulsåren. Studien inkluderer 988 pasienter som ble operert for aortaaneurisme ved St. Olavs hospital mellom 1994 og 2008. 276 hadde et sprukket aneurisme, og for disse pasientene var det ingen sammenheng mellom antall hvite blodceller og dødelighet verken på kort eller lang sikt.

For pasientene som ble operert for intakte aneurismer var derimot situasjonen en annen: Pasienter med mer enn 11 ×10hvite blodceller per liter blod hadde 8,7 ganger høyere risiko for å dø den første måneden etter inngrepet enn pasienter med lavere nivåer. Også risikoen for å dø i løpet av de neste fem årene viste tegn til å være økt, men dette kunne forklares av den økte dødeligheten på kort sikt. I studien undersøkte også forskerne sammenhengen mellom antall hvite blodceller i kroppen og risiko for å dø av spesifikke årsaker. De kunne imidlertid ikke koble hvite blodceller til økt risiko for årsaksspesifikke dødsfall.

LES OGSÅ:

Flere overlever lenge etter operasjon av aortaaneurisme

 

 

Leave a reply