En betydelig andel hjerneslagpasienter får nytt slag senere i livet. Risikofaktorene for slag er velkjente, men hva som avgjør risikoen for å rammes flere ganger er mindre kartlagt. Atrieflimmer, hjerteinfarktdiabetes og høy alder spiller trolig inn, mens resultatene er sprikende når det gjelder høyt blodtrykk.

Hvilepulsen er regnet som en betydelig indikator på risikoen for høyt blodtrykk og hjerte- og karsykdom. Forskere i Oslo brukte nylig data fra en stor europeisk multisenterstudie til å se på sammenhengen mellom hvilepuls og risikoen for nye hjerneslag blant tidligere slag- eller drypp-pasienter med høyt blodtrykk.

Til sammen opplevde 239 av 3.014 slagpasienter nytt slag i løpet av studieperioden på rundt fire og et halvt år. Diabetes og høy hvilepuls viste seg å være signifikant og uavhengig forbundet med risikoen for nytt slag, mens dette ikke var tilfelle for atrieflimmer eller blodtrykk.

Forskerne tar nå til orde for en randomisert kontrollert klinisk studie som undersøker om medikamenter som senker hjertefrekvensen kan bidra til å redusere risikoen for gjentatte hjerneslag hos personer med høyt blodtrykk.

Leave a reply