– Funnene våre tyder på at hvilepulsen er en viktig uavhengig risikofaktor for hjerte- og karsykdom. Vi tror dermed livsstilsendringer eller medisiner som senker hvilepulsen kan være gunstig for å forebygge slik sykdom, sier førsteforfatter Ekaterina Sharashova, som er doktorgradsstipendiat ved UiT Norges arktiske universitet.

Informasjon om hvilepuls ble registrert hos 24 489 deltakere mellom 25 og 97 år i Tromsø 4 i 1994 og 1995, og oppdatert for deltakerne som møtte til senere runder av Tromsøundersøkelsen i henholdsvis 2001–2002 eller 2007–2008. Deltakerne ble fulgt fram til utgangen av 2012, og forskerne brukte kontrollert informasjon fra Dødsårsaksregisteret og diagnoseregisteret ved Universitetssykehuset Nord-Norge til å se hvem som hadde dødd eller blitt rammet av hjerte- og karsykdom i løpet av oppfølgingsperioden.

Les også: Vi har lavere hvilepuls enn før

Menn: Høy puls = høy risiko

Høyere hvilepuls hos menn medførte gradvis økt risiko for førstegangs hjerteinfarkt, atrieflimmer, dødsfall som følge av hjerte- og karsykdom og dødsfall uansett årsak. Jo høyere hvilepuls deltakerne hadde, jo høyere var også blodtrykket, kolesterol- og triglyseridnivåene og andelen røykere, mens fysisk aktivitetsnivå var lavere. Selv etter analyser som justerte for alle disse faktorene, samt alder, BMI og fysisk aktivitetsnivå, var hvilepulsen signifikant knyttet til risikoen for framtidig hjerte- og karsykdom. Forskerne kunne derimot ikke påvise en statistisk sikker uavhengig sammenheng mellom hvilepulsen og risiko for iskemisk hjerneslag for menn.

Eksempel:

Vi har tre menn. De er like gamle, har like høyt blodtrykk, like høy BMI og like høye kolesterolnivåer i blodet, ingen av dem røyker og alle er like fysisk aktive. Imidlertid har én av mennene en hvilepuls på 50 slag i minuttet, den andre har en hvilepuls på 70 og den tredje en hvilepuls på 100.

Mannen med hvilepuls på 50 har 18 % lavere risiko for å få hjerteinfarkt, 12 % lavere risiko for atrieflimmer, 32 % lavere risiko for å dø som følge av hjerte- og karsykdom og 36 % lavere risiko for å dø uansett årsak i løpet av de neste 18 årene, sammenlignet med mannen med hvilepuls på 70. Mannen med hvilepuls på 100 har derimot 16 % høyere risiko for hjerteinfarkt, 21 % høyere risiko for atrieflimmer, 77 % høyere risiko for hjerte- og karrelatert død og 72 % høyere risiko for død uansett årsak.

Kvinner: Hvilepuls også knyttet til hjerneslag

Også for kvinner var høyere hvilepuls forbundet med framtidig hjerteinfarkt og tidlig død. Samtidig var det en J-formet sammenheng mellom hvilepuls og både iskemisk hjerneslag og hjerte- og karrelatert død for kvinner, men risikoen økte signifikant først ved en hvilepuls høyere enn 70. I motsetning til hos menn så ikke forskerne noen uavhengig, statistisk sikker sammenheng mellom hvilepuls og atrieflimmer for kvinner, men i analyser som kun var justert for alder var høyere hvilepuls forbundet med økt risiko for atrieflimmer også for kvinner.

Eksempel:

Vi har tre kvinner. De er like gamle, har like høyt blodtrykk, like høy BMI og like høye kolesterolnivåer i blodet, ingen av dem røyker og alle er like fysisk aktive. Imidlertid har ei av kvinnene en hvilepuls på 50 slag i minuttet, den andre har en hvilepuls på 70 og den tredje en hvilepuls på 100.

Kvinna med hvilepuls på 50 har 19 % lavere risiko for å få hjerteinfarkt og 25 % lavere for å dø i løpet av de neste 18 årene enn kvinna med hvilepuls på 70. Hun som har hvilepuls på 100 har derimot 37 % høyere risiko for hjerteinfarkt enn hun som har hvilepuls på 70, i tillegg til 32 % høyere risiko for iskemisk hjerneslag, 63 % høyere risiko for hjerte- og karrelatert død og 55 % økt risiko for død uansett årsak.

Solid datagrunnlag

Hvilepulsen er knyttet til risiko for å dø, også av hjerte- og karsykdom, i mange tidligere studier. Sammenhengen mellom hvilepuls og risikoen for hjerteinfarkt er imidlertid ikke godt dokumentert tidligere, og studien fra Tromsø er også den første som beskriver en kjønnsforskjell i sammenhengen mellom hvilepuls og risiko for hjerneslag. Tidligere studier har dessuten knyttet lav hvilepuls til økt risiko for atrieflimmer, noe som ikke støttes av disse nye resultatene.

Studien har en rekke styrker, deriblant det høye antallet deltakere av begge kjønn, den lange oppfølgingstida på 18 år og den registerbaserte informasjonen om dødsårsak og diagnoser, som også ble kontrollert av en uavhengig endepunktskomité. Ettersom Tromsøundersøkelsen måler de fleste tradisjonelle risikofaktorene for hjerte- og karsykdom, kunne forskerne også justere analysene sine for disse, og den statistiske metoden de brukte var egnet til å oppdage både lineære og ikke-lineære sammenhenger mellom hvilepuls og sykdom.

– Resultatene fra tidligere forskning på dette feltet varierer, og vi ønsket å gjennomføre en studie uten de samme begrensningene mange tidligere studier har hatt, sier Sharashova.

Leave a reply