Abdominalt aortaaneurisme innebærer utposning på hovedpulsåren i buken, og er det vanligste aneurismet. Tilstanden oppstår som følge av at de elastiske fibrene i blodåreveggen svekkes og ikke klarer å motstå blodtrykket, og når utposningen vokser øker risikoen for at den vil sprekke. Et sprukket abdominalt aortaaneurisme gir stort blodtap og er en livstruende tilstand som krever hastekirurgi. Også mange av de som opereres dør innen kort tid, og det finnes flere ulike måter for å beregne risikoen til pasientene før en operasjon. Slike metoder kan potensielt gjøre det enklere for kirurgene å plukke ut pasienter som egner seg til kirurgi, men ingen av de fire vanligste metodene er spesielt nøyaktige, ifølge en ny artikkel fra forskere ved Stavanger universitetssjukehus.

For å evaluere de fire metodene benyttet forskerne data fra 177 pasienter som hadde blitt operert for sprukket abdominalt aortaaneurisme ved sykehuset i løpet av en 15-årsperiode fram til 2014. 46,3 % av pasientene døde innen 30 dager etter operasjonen. Forskerne benyttet videre en såkalt ROC-kurve hvor 1,0 viser perfekt treffsikkerhet, mens 0,5 indikerer at det er helt tilfeldig om modellene forutsier hvem som vil dø. Tre av metodene endte opp med en verdi på ca. 0,68, mens den fjerde endte opp med 0,59.

– Vi mener resultatene tilsier at metodene bør brukes med svært stor forsiktighet i klinisk praksis, skriver forskerne i tidsskriftartikkelen som nylig ble publisert i Journal of Vascular Surgery.

Metodene som ble evaluert i studien var Hardman Index, Vancouver Score, den oppdaterte Glascow Aneurysm Score, og Edinburgh Ruptured Aneurysm Score. De ulike modellene ser på faktorer som høy alder, høye nivåer av kreatinin i blodet, tap av bevissthet, lave hemoglobinnivåer, iskemi vist på EKG, lavt systolisk blodtrykk og kjent hjerte-, hjerne- eller nyresykdom når de beregner risikoen. Blant pasientene i Stavanger var alder høyere enn 74 år og lavere hemoglobinnivåer enn 10,9 g/l de to eneste faktorene som uavhengig av andre faktorer var knyttet til økt risiko for å dø etter operasjonen.

LES OGSÅ:

7 av 10 dør når utposning på aorta sprekker

Leave a reply