The Cardiac Exercise Research Group (CERG) fikk fra 2011 status som K.G Jebsen-senter for medisinsk forskning, noe som gir muligheter for videre forskning og utvikling. Gruppen ledes av professor Ulrik Wisløff og består i dag av rundt 50 ansatte. Nylig fikk CERG 24 millioner kroner fra EUs 7. rammeprogram for forskning. Pengene skal brukes til å gjennomføre Optimex, et samarbeidsprosjekt mellom fem Europeiske forskningsinstitusjoner, hvor CERG skal lede prosjektet.