Les omtale av nye studier fra Helseundersøkelsene i Hordaland her


Helseundersøkelsene i Hordaland ble gjennomført i to omganger på 1990-tallet, og har som hovedformål å skaffe kunnskap som kan bidra til å forebygge kroniske sykdommer som for eksempel hjerte- og karsykdom. Den første av undersøkelsene, Homocysteinundersøkelsen, inkluderte 18 000 personer født mellom 1925 og 1952, og er fortsatt den største befolkningsundersøkelsen hvor alle deltakerne har fått målt nivåene av homocystein og markører relatert til homocystein i blodet.

Til den neste undersøkelsen, HUSK, som ble gjennomført om lag fem år senere, ble deltakere fra første del som var født i årene 1925–1927 eller 1950–1951 invitert igjen. 7000 av dem deltok, noe som bidro til at forskerne fikk gjentatte målinger av homocystein for et stort utvalg. I tillegg deltok nærmere 19 000 menn og kvinner født mellom 1953 og 1957 i HUSK.

I Helseundersøkelsene i Hordaland fikk også deltakerne målt høyde, vekt, midjemål og hofteomkrets, blodtrykk, hjertefrekvens, kolesterolverdier og blodsukkernivå, i tillegg til at de fylte ut spørreskjemaer om livsstilsvaner som røyking, kosthold og fysisk aktivitet.

 

 

Leave a reply