Les omtale av nye studier fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag her


Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) er den mest omfattende befolkningsundersøkelsen i Norge og omfatter alle innbyggerne i Nord-Trøndelag som er minst 13 år gamle. Totalt har mer enn 120 000 personer deltatt. Undersøkelsen ønsker blant annet å kartlegge helsa i befolkningen og endringer over tid, finne faktorer som forårsaker og forebygger sykdom, og bidra til at det utvikles bedre behandlingsmetoder. Befolkningen i Nord-Trøndelag er velegnet for en slik studie, ettersom utviklingen av folkehelse i Nord-Trøndelag og hele Norge følger hverandre tett.

HUNT 1 ble gjennomført mellom 1984 og 1986, og hele 74 599 nordtrøndere eldre enn 20 år deltok. Hovedformålet var å undersøke andelen som hadde høyt blodtrykk og diabetes, og i tillegg til å svare på to spørreskjemaer fikk deltakerne målt blodtrykk, vekt, høyde og tatt røntgenbilder av brystkassa. Ikke-fastende blodsukker ble målt av alle deltakerne over 40 år.

I HUNT 2 mellom 1995 og 1997 deltok nok en gang omtrent 75 000 personer, og 45 000 av disse hadde også deltatt i HUNT 1.  HUNT 2 var en langt større undersøkelse, og omfattet en lang rekke nye undersøkelser og prøver i tillegg til oppfølging av blodtrykk og diabetes. For eksempel benyttes fremdeles nedfrosne blodprøver fra HUNT 2 til forskning, blant annet i forståelsen av genetiske sammenhenger med diverse sykdommer. HUNT 2 inkluderte også flere tilleggsundersøkelser av blant annet lungefunksjon og beinmasse. I HUNT 2 var dessuten personer mellom 13 og 20 år for første gang invitert til å delta i UNG-HUNT.

HUNT 3 i 2006, 2007 og 2008 var bygget opp på samme måte som HUNT 2, men med enda flere temaer og totalt 18 spørreskjemaer. Nærmere 60 000 personer deltok. Urinprøver og celleprøver fra munnen ble samlet inn, og deltakerne ble både intervjuet og fikk målt kliniske variabler i stort omfang. Det ble også foretatt en rekke tilleggsundersøkelser i samarbeid med ulike forskningsmiljøer ved NTNU, blant annet HUNT fitness study og undersøkelser med hjerteultralyd.

Datainnsamlingen til HUNT 4 starter høsten 2017.

UNG-HUNT er gjennomført i forbindelse med HUNT 2 og HUNT 3, og i tillegg en gang i mellom disse to helseundersøkelsene. Den første UNG-HUNT ble gjennomført på skolene ved hjelp av enkle målinger og spørreskjemaer. Nesten 9000 elever mellom 13 og 19 år deltok, og undersøkelsen ble fulgt opp med UNG-HUNT 2 i 1999 og 2000. UNG-HUNT 3 bestod av spørreskjemaer, intervjuer, kliniske målinger og spyttprøver.

Leave a reply