Personer over 80 år er underrepresenterte i studier om hjerte- og karsykdom, til tross for at det er den raskest voksende befolkningsgruppa i Norge. Eldre har økt risiko for å dø når de rammes av akutt hjerteinfarkt, og i en ny studie utført ved Oslo universitetssykehus hadde innlagte infarktpasienter over 80 år inntil 12-doblet dødelighet sammenlignet med yngre pasienter. Spesielt de med høye nivåer av kolesterol og kreatinin* i blodet ved innleggelse var utsatt.

Alle de 4092 pasientene som ble innlagt på sykehuset med STEMI-infarkt* mellom 2006 og 2011 ble inkludert i studien. 536 av dem var eldre enn 80 år, og andelen kvinner var høyere enn blant de yngre pasientene. De eldre hadde også oftere høyt blodtrykk og kjent hjerte- og karsykdom fra før enn den yngre pasientgruppa, som imidlertid bestod av en høyere andel røykere og personer med hjerte- og karsykdom i nær familie. Kreatininnivåene var noe høyere ved innleggelse, mens nivåene av totalkolesterol var lavere blant de eldre enn de yngre. De eldre pasientene fikk også sjeldnere PCI-behandling og koronar angiografi*.

16,2 % av pasientene over 80 år døde på sykehuset, mens denne prosentandelen bare var 3,5 % blant pasienter under 80 år. Dermed var risikoen mer enn femdoblet blant de eldre. Årsaken kan blant annet være at de eldre har flere samtidige sykdommer som øker risikoen for komplikasjoner, i tillegg til at aldring av blodårene gjør det vanskeligere å oppnå suksess med infarktbehandlingen.

Forskerne justerte analysene for røyking, som viste seg å være en betydelig konfunderende faktor* for død, og undersøkte hvordan kreatinin- og kolesterolverdiene innvirket på dødeligheten. Det viste seg at de eldre deltakerne som var blant den fjerdedelen som hadde lavest nivåer av både kreatinin og kolesterol kun hadde tredoblet risiko sammenlignet med de yngre pasientene. Pasientene over 80 år som var blant tidelen med høyest verdier av begge variablene hadde derimot nesten tolv ganger høyere dødelighet enn pasienter under 80 år. Dette indikerer at både nyrefunksjon og kolesterolprofil er avgjørende for prognosen til de eldre pasientene.

Forskerne kunne konkludere med at risikoprofilen blant STEMI-infarktpasienter er ulik for personer over og under 80 år, og at risikoen for å dø på sykehuset er spesielt høy blant pasienter over 80 år som har høyt kolesterol- og kreatinininnhold i blodet.

Les også: Studien ble presentert på en av de prestisjetunge abstrakt-øktene under den store europeiske hjertekongressen i Barcelona i fjor høst.

 

Leave a reply