Kolesterol: Hjerte- og karsykdommer

Høyt blodtrykk, hypertensjon, betyr at trykket i blodårene er høyere enn normalen. Flere hundre tusen nordmenn har høyt blodtrykk og behandles med blodtrykkssenkende medisiner. Med mindre blodtrykket er veldig høyt er det få symptomer forbundet med hypertensjon. Kronisk forhøyet blodtrykk øker belastningen på åreveggene og hjertet og gir økt risiko for diverse hjerte- og karsykdommer. Det systoliske blodtrykket kalles også overtrykket, og viser trykket i arteriene når hjertet trekker seg sammen. Det diastoliske blodtrykket, eller undertrykket, er tallet på trykket i hjertets hvilefase. Vanligvis regnes 140 mmHg systolisk og 90 mmHg diastolisk som grensa for høyt blodtrykk, men dette er ingen absolutt grense. Blodtrykket øker med alderen, og røyking, diabetes, høyt kolesterol og tidligere hjerte- og karsykdom øker risikoen for å få høyt blodtrykk. Fysisk aktivitet, vektreduksjon og et sunt kosthold kan motvirke hypertensjon.


Artikler om Høyt blodtrykk:Unge menn med diabetes i familien har dårligere risikoprofil for hjertesykdom

Publisert: - Postet i: Hjerteblogg - Merket med emne: , ,

Insulinfølsomheten var den samme hos 20 år gamle menn med og uten diabetes i familien, men gruppa med diabetes i familien hadde en mer ugunstig kolesterolprofil og høyere BMI. 18 år senere var også insulinfølsomheten redusert sammenlignet med resten av mennene, noe som øker risikoen for å utvikle diabetes.

Les hele artikkelen


Unge slagpasienter med høyt blodtrykk om natta har stivere hovedpulsåre

Publisert: - Postet i: Bergen Stroke Research Group, Hjerteblogg, NORwegian Stroke in the Young Study - Merket med emne: , , ,

Vanligvis er gjennomsnittblodtrykket om natta lavere enn om dagen. Hos unge slagpasienter som ikke opplever et slikt dropp var både hovedpulsåren stivere og de indre lagene av halspulsåren tykkere sammenlignet med de som hadde redusert nattlig blodtrykk.

Les hele artikkelen

Hvordan avsløre om pasienter dropper blodtrykksmedisinen?

Publisert: - Postet i: Hjerteblogg, Reviews og meta-analyser - Merket med emne:

En høy andel pasienter med høyt blodtrykk når ikke målene for blodtrykksbehandling til tross for at de har fått minst tre blodtrykkssenkende legemidler av legen sin. Årsaken er ofte at de faktisk ikke tar medisinene som foreskrevet, og nå har norske forskere gått gjennom mulige metoder for å avsløre dårlig medisinetterlevelse.

Les hele artikkelen