Hos friske synker blodtrykket normalt med mellom 10 og 20 % om natta. Personer som ikke opplever et slikt dropp har økt risiko for hjerte- og karsykdom, og nå viser en ny studie fra Bergen at dette gjelder nesten fire av ti av unge hjerneslagpasienter. Blant pasienter med høyt blodtrykk var andelen hele 50 %, men også én av tre pasienter med normalt blodtrykk manglet denne normale nattlige blodtrykksreduksjonen.

Til sammen undersøkte forskerne 268 personer mellom 15 og 60 år som nylig hadde overlevd et akutt iskemisk hjerneslag. Det viste seg at de som ikke opplevde blodtrykksreduksjon om natta i snitt hadde tykkere halspulsårevegg (økt intima-media-tykkelsen) målt med ultralyd sammenlignet med de som hadde normalt blodtrykksfall. Også stivheten til hovedpulsåren målt ved hjelp av pulsbølgehastighet var større, og disse pasientene hadde tredoblet sannsynlighet for å ha høyere pulsbølgehastighet enn det som er normalt for alderen. Begge disse funnene tyder på at det er en sammenheng mellom tidlige tegn på skader i blodårene og manglende reduksjon av blodtrykket gjennom natta, men ettersom de ulike målingene ble gjort på kun ett tidspunkt kan ikke studien si noe om eventuelle årsakssammenhenger.

80 % av de pasientene som ikke opplevde nattlig blodtrykksdropp hadde høyere blodtrykk enn 120/70 mmHg i snitt gjennom natta. Dette gjaldt også 33 % av de som hadde et normalt blodtrykksfall. Høyere blodtrykk om natta var forbundet med høyere intima-media-tykkelse og med høyere pulsbølgehastighet. Forskerne kunne konkludere med at både høyt nattlig blodtrykk og fravær av normalt blodtrykksdropp om natta er vanlig og forbundet med stivere og tykkere blodårer hos unge pasienter som nylig har hatt hjerneslag. Studien viser at det kan være nyttig å måle blodtrykket gjennom hele døgnet for å evaluere framtidig hjerte- og karrisiko hos unge slagrammede.

Les også: Stive blodårer vanlig blant unge slagpasienter

Leave a reply