Høyt blodtrykk er vanligere blant personer med leddgikt enn folk flest. En ny studie fra Bergen og Oslo tyder på at det vil være gunstig for leddgiktpasienter å holde blodtrykket i sjakk dersom man ønsker å unngå hjerte- og karsykdom.

– Særlig en kombinasjon av økt betennelse og høyt blodtrykk var forbundet med asymptomatisk skade på hjerte og blodårer hos pasienter med leddgikt. Leddgikt i seg selv var derimot ikke koblet til slike skader. Funnene understreker viktigheten av høyt blodtrykk i utviklingen av hjerteskade og påfølgende hjerte- og karsykdom i denne pasientgruppa, sier lege og doktorgradsstipendiat Helga Midtbø, som er førsteforfatter av studien.

Forskerne benyttet hjerteultralyd i vurderingen av strukturen og funksjonen til venstre hjertekammer hos 134 personer med leddgikt, hvorav 72 hadde høyt blodtrykk. Sammenlignet med hos 102 friske var det tydelige tegn til strukturelle endringer og svekkelser som ikke gir symptomer hos leddgiktpasientene med høyt blodtrykk, men ikke hos pasientene med normalt blodtrykk.

– Mens rundt 85 % av deltakerne med leddgikt og normalt blodtrykk hadde normal hjertestruktur, gjaldt dette under 60 % av leddgiktpasientene med høyt blodtrykk. I tillegg hadde pasientene med høyt blodtrykk omtrent tre ganger høyere forekomst av diastolisk dysfunksjon, som innebærer redusert evne til å fylle hjertet med blod mellom to slag, forteller Midtbø. Høyt blodtrykk og økende alder var de to eneste faktorene som uavhengig av andre faktorer kunne kobles til slike skader og svekkelser i hjertet.

Pasientene med høyt blodtrykk hadde også stivere blodårer enn friske, mens heller ikke dette målet var påvirket hos de som hadde leddgikt og normalt blodtrykk. Videre så forskerne at pasientene med høyt blodtrykk og de høyeste betennelsesnivåene målt via blodprøven senkning både hadde stivest blodårer og størst relativ tykkelse på veggen til venstre hjertekammer. De understreker at tverrsnittdata som disse ikke kan si om det er det høye blodtrykket som har forårsaket skadene, men konkluderer med at det er viktig for pasienter med leddgikt å ha kontroll på blodtrykket.

LES OGSÅ OG SE VIDEO:

Aggressiv leddgikt kan skade hjertet

 

Leave a reply