I doktorgradsarbeidet sitt ved Oslo universitetssykehus har lege og stipendiat Klaus Murbræch tidligere påvist svekket pumpefunksjon i venstre hjertekammer og svekkelser i funksjonen til en eller flere hjerteklaffer hos en betydelig andel pasienter som har overlevd lymfekreft for mange år siden. Nå har Murbræch og kollegene publisert en tredje artikkel som viser at også høyre hjertekammer, som pumper blod ut i lungekretsløpet, er svekket.

– Alle de ulike hjerteultralydmålene vi gjorde på den systoliske funksjonen til høyre ventrikkel var svekket i kreftgruppa sammenlignet med hos friske i samme alder og med samme kjønnssammensetning, BMI og systolisk blodtrykk, forteller Murbræch om studien som er publisert i Journal of the American Society of Echocardiography.

Cellegift og strålebehandling skader hjertet

Hvert år får rundt 600 nordmenn lymfekreft. Pasienter som enten ikke responderer på vanlig behandling, opplever tilbakefall, eller har høy risiko for tilbakefall, tilbys behandling med stamceller fra egen beinmarg i tillegg til vanlig cellegift. Mellom 2012 og 2014 undersøkte forskerne hjertefunksjonen til 274 voksne nordmenn som overlevde lymfekreft etter slik behandling i årene fra 1987 til 2008. Resultatene ble sammenlignet med deltakere fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag etter en metode der en tidligere kreftpasient og en frisk person ble matchet enkeltvis for å sikre at egenskapene i de to gruppene var så like som mulig. 35 % av kreftpasientene hadde også fått strålebehandling, og forskerne fant ut at svekkelsene generelt sett hang sammen med hvor intensiv behandling pasientene hadde fått.

– Sammenlignet med hos friske var de aller fleste målene for høyre ventrikkelfunksjon redusert i alle undergruppene av kreftpasienter. Imidlertid så vi størst svekkelser hos pasientene som hadde fått høye doser strålebehandling, mens det bare var mindre forskjeller mellom de som hadde fått lavere doser stråling mot hjertet og pasientene som kun hadde blitt behandlet med cellegift, forteller Murbræch.

Få hadde vesentlige svekkelser

Pumpefunksjonen til høyre hjertekammer hang tett sammen med pumpefunksjonen til venstre hjertekammer, noe som tyder på at kreftbehandling med cellegift og strålebehandling skader hele hjertet. Systolisk dysfunksjon på høyre side var likevel langt mindre vanlig enn på venstre side.

– Slik markant svekkelse i pumpefunksjonen på høyre side av hjertet ble påvist hos 6,2 % av de kreftoverlevende, og blant disse hadde alle unntatt to personer også systolisk dysfunksjon i venstre ventrikkel. Bare blant de som hadde fått strålebehandling var forekomsten signifikant høyere enn i den friske kontrollgruppa, hvor kun 0,7 % hadde systolisk dysfunksjon på høyre side, sier Murbræch.

Ikke redusert fysisk arbeidskapasitet

Det maksimale oksygenopptaket til 221 av deltakerne i kreftgruppa ble også undersøkt med en utmattende test på ergometersykkel. Den fysiske kapasiteten deres var ikke svekket sammenlignet med det man kan forvente av personer i samme alder.

– Vi fant en svak sammenheng mellom oksygenopptaket og funksjonen til høyre hjertekammer, noe som tyder på at svekket pumpefunksjon i høyre hjertekammer kan ha klinisk betydning for pasientene, sier Murbræch.

LES OGSÅ:

Hjertesvikt ikke uvanlig blant de som overlever lymfekreft

Cellegift ved lymfekreft kan skade hjerteklaffene

Leave a reply