Høyest blodproppaktivitet hos infarktpasienter med størst skader på hjertet

Hjerteinfarktpasienter med høye nivåer av to markører for blodproppdannelse hadde også dårligst hjertefunksjon og størst skade på hjertet. Det kan diskuteres om pasienter med større hjerteinfarkter bør få intensivert den blodfortynnende behandlingen.