I går disputerte Jacob Juel Christensen for sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo, som bidrar med ny kunnskap om konsekvenser av å leve med høyt LDL-kolesterol i mors mage og i barndommen. Et spesielt fokus i doktorgraden er sykdommen familiær hyperkolesterolemi, hvor en genfeil fører til at LDL-kolesterol hoper seg opp i blodet.

Økte kolesterolnivåer hvis mor hadde høyt kolesterol som gravid

I den ene studien rekrutterte Christensen og kollegene 61 friske barn mellom 6 og 13 år, altså barn uten arvelig høyt kolesterol. Mødrene til 27 av barna hadde hatt høyt LDL-kolesterol i svangerskapet, mens mødrene til de 34 andre hadde hatt lavt LDL-kolesterol. Det viste seg at kolesterolnivåene var såpass mye høyere hos barna som var født av mødre med høyt kolesterol at det kan være av klinisk betydning. Forskerne kunne ikke påvise noen andre forskjeller i risikofaktorer for hjerte- og karsykdom mellom de to gruppene, og kostholdet deres var heller ikke forskjellig.

Studien kan ikke si om det er det høye kolesterolnivået i svangerskapet som forårsaker økt LDL-kolesterol hos barna. Forskerne konkluderer uansett med at disse barna kan ha økt hjerte- og karrisiko og bør gjøre livsstilsendringer som kan senke nivåene av det farlige kolesterolet i blodet.

Ikke høyere kolesterol når barn arver FH fra mor

Familiær hyperkolesterolemi arves som regel fra enten mor eller far. En annen av studiene Christensen har vært involvert i viser at barn med slikt arvelig høyt kolesterol hadde like kolesterolverdier uavhengig av hvilken forelder de hadde arvet sykdommen fra. Resultatene tyder på at livslang eksponering for høye kolesterolnivåer sannsynligvis er en viktigere risikofaktor for åreforkalkning blant barn med familiær hyperkolesterolemi enn hvem de har arvet det høye kolesterolet fra.

I den tredje studien konkluderer Christensen med at barn med arvelig høyt kolesterol har flere av de typene hvite blodceller som er betennelsesdannende enn friske barn, og at dette spesielt gjelder for pasienter med lave nivåer av det gode HDL-kolesterolet. Resultatene tyder på at monocytter aktiveres allerede på et svært tidlig stadium av åreforkalkningsprosessen som tetter igjen blodårer og fører til hjerte- og karsykdom.

DE TO SISTNEVNTE STUDIENE ER NÆRMERE OMTALT AV HJERTEBLOGGEN HER:

Spiller det noen rolle om barn arver høyt kolesterol fra mor eller far?

Økte nivåer av betennelsesceller hos barn med arvelig høyt kolesterol

Leave a reply