Osteoprotegerinnivåene var høyere hos pasienter innlagt med akutt hjertesvikt sammenlignet med pasienter som ble lagt inn med tungpust, men som ikke hadde hjertesvikt. Da forskerne tok hensyn til andre forskjeller mellom gruppene, inkludert nivåene av hjertesviktmarkøren NT-proBNP i blodet, forsvant imidlertid sammenhengen. Høyere osteoprotegerinnivåer var også forbundet med høyere risiko for å dø i løpet av de nærmeste to–tre årene. Men også her forsvant sammenhengen i multivariate analyser som justerte for NT-proBNP og andre relevante faktorer.

Studien fra Hjerte-thorax forskningsgruppe ved Akershus universitetssykehus inkluderte til sammen 308 pasienter som ble lagt inn på sykehuset med akutt tungpust. 139 av dem hadde hjertesvikt, mens hovedandelen av de øvrige pasientene hadde KOLS. Forskerne undersøkte om de kunne bruke de økte osteoprotegerinnivåene til å skille pasienter med hjertesvikt fra øvrige pasienter med akutt tungpust med høyere treffsikkerhet enn med dagens metoder. Det viste seg imidlertid at nivåene ikke bidro med ekstra informasjon om diagnosen utover det man får vite fra nivåene av NT-proBNP og legenes egne vurderinger.

Osteoprotegerin er en reseptor for cytokiner i tumornekrosefamilien, altså betennelsesdannende stoffer som kan forårsake programmert celledød. Forskerne konkluderer med at nivåene av dette proteinet i blodet ikke ser ut til å representere et klinisk nyttig verktøy for å hjelpe leger på akuttmottaket i behandlingen av pasienter med hjertesvikt. Likevel mener de funnene indikerer at osteoprotegerin kan spille en rolle i utviklingen av hjertesvikt, og oppfordrer til flere studier som ser nærmere på dette.

LES OGSÅ:

Osteoprotegerin ikke påvirket av reversibel myokardiskemi

Leave a reply