Interleukin-18 og interleukin-12 er to betennelsesstoffer som i samspill styrer ulike prosesser forbundet med åreforkalkning. Det er foreslått at samspillet delvis styres av blodsukkeret. En ny studie fra Senter for klinisk hjerteforskning ved Oslo universitetssykehus tyder imidlertid nå på at høye nivåer av de to interleukinene samtidig øker risikoen for alvorlige hjerte- og karrelaterte hendelser uavhengig av om man har høyt blodsukker eller ikke.

1001 pasienter med bekreftet stabil hjerte-karsykdom ble inkludert i studien og fulgt i to år. I løpet av perioden fikk nøyaktig 100 av dem dødelig eller ikke-dødelig hjerteinfarkt, ustabil angina eller hjerneslag. De pasientene som hadde nivåer i den øverste tredjedelen av både interleukin-18 og interleukin-12 hadde 70 % høyere risiko enn pasientene med lavere nivåer av begge markørene. Høyt blodsukker var signifikant assosiert med høyere nivåer av interleukin-18, men det fastende blodsukkeret hadde ingen innvirkning på sammenhengen mellom kombinert høye interleukin-nivåer og alvorlige hendelser.

Dermed kunne forskerne konkludere med at samtidig forhøyede nivåer av interleukin-18 og interleukin-12 økte antall tilfeller av alvorlige, akutte kardiovaskulære hendelser blant pasienter med stabil hjerte-karsykdom, uavhengig av blodsukkernivåene.

Leave a reply