D-vitaminmangel forbindes med høyere blodsukkernivåer, insulinresistens og økt risiko for type-2-diabetes senere i livet. I dyreforsøk har tilskudd av D-vitamin gjenopprettet normal insulinutskillelse, men en fersk studie fra UiT Norges arktiske universitet i Tromsø tyder på at utviklingen av diabetes hos mennesker ikke kan bremses selv med høye doser D-vitamintilskudd.

– Vi gav personer med høy risiko for diabetes 20 000 internasjonale enheter (IU) D-vitamin hver uke i fem år. Vi kunne ikke påvise lavere risiko for diabetes hos disse deltakerne sammenlignet med de som fikk placebopiller. Dette gjaldt også blant de deltakerne som hadde utilstrekkelige nivåer av D-vitamin da studien startet. Resultatene tyder på at det ikke er noen grunn til å ta tilskudd av D-vitamin med tanke på å forebygge diabetes, sier førsteforfatter Rolf Jorde.

Deltakere fra Tromsøundersøkelsen i 2007 og 2008 ble invitert til studien på bakgrunn av målinger av langtidsblodsukkeret og resultater fra en oral glukosetoleransetest som indikerte at de hadde pre-diabetes. De 556 personene som aksepterte invitasjonen ble tilfeldig fordelt halvt om halvt til å få D-vitamintilskudd eller placebopiller i fem år. D-vitaminnivåene i blodet steg markant blant de 116 deltakerne i intervensjonsgruppa som fullførte perioden, og var uendret blant de 111 som fullførte fem år i kontrollgruppa, men i begge gruppene fikk drøyt 40 % diagnostisert diabetes i løpet av perioden.

20 000 IU tilsvarer 500 mikrogram D-vitamin, eller omtrent den samme mengden man får gjennom 25 spiseskjeer med tran. Forskerne kunne altså ikke vise en signifikant forebyggende effekt på tross av disse høye dosene, men understreker at det var en noe lavere andel personer i intervensjonsgruppa som fikk diabetes. Også målinger av glukose, insulin og langtidsblodsukker var marginalt bedre i D-vitamingruppa enn i kontrollgruppa etter perioden, og det kan derfor tenkes at man ville ha sett en signifikant effekt av D-vitamintilskudd dersom studien hadde inkludert enda flere deltakere.

– Det er uansett lite som tyder på at D-vitamintilskudd utgjør en klinisk relevant forskjell på risikoen for å få diabetes, i alle fall ikke for personer som ikke har D-vitaminmangel i utgangspunktet, sier Jorde.

Les også: D-vitamintilskudd bedrer ikke blodsukkerkontrollen ved pre-diabetes

Leave a reply