Lav kroppstemperatur har blitt forbundet med redusert risiko for hjerneskade som følge av hjerneslag, og det har vært vanlig å gi febernedsettende medikamenter til slagpasienter med høy kroppstemperatur. Det har imidlertid vært uklart hvordan kroppstemperaturen spiller inn på slagpasienter som behandles med blodproppnedbrytende medisin (tPA), men tidligere studier har antydet at nedbrytinga går saktere når temperaturen er lav og at høyere kroppstemperatur derfor kan være gunstig ved slik behandling. Dette har forskere i Bergen nå undersøkt nærmere.

Mange slagpasienter får normale resultater ved bildediagnostikk av de store pulsårene som fører inn til hjernen. Dette indikerer at de årene som er tilstoppet er for små til å kunne ses ved slik diagnostikk, eller at blodkarene er åpnet igjen innen pasientene har kommet til sykehuset. Det var 272 slike pasienter, som også ble behandlet med tPA, som ble undersøkt i denne studien. De ble delt inn i to grupper ut fra om kroppstemperaturen var høyere eller lavere enn 37 °C ved innleggelse. Det viste seg at høy kroppstemperatur var assosiert med vesentlig høyere sannsynlighet for å komme fra de sju første dagene etter slaget helt uten symptomer og signifikant funksjonshemming.

Lignende funn er sett hos slagpasienter der bildediagnostisering viser tilstopping av hjernearteriene ved innleggelse. En mulig forklaring er at den blodproppnedbrytende effekten av tPA kan være større når kroppstemperaturen er høyere, og at dette gjelder i både store og små blodårer i hjernen. Dette vil kunne åpne årene og redusere de helsemessige konsekvensene av et hjerneslag. Lav temperatur vil virke beskyttende på nervesystemet, noe som kan virke positivt for utfallet av hjerneslag, men forskerne tror denne effekten blir oppveiet av fordelene med økt kroppstemperatur når pasientene behandles med tPA.

Leave a reply