Tirsdag 18. september disputerer Ingvild Oma for sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo.


DE VIKTIGSTE RESULTATENE:

  1. Revmatiske hjertepasienter har høyere D-vitaminnivåer.
  2. Gener relatert til vitamin D er uttrykt forskjellig hos hjertepasienter med og uten inflammatorisk revmatisk sykdom.
  3. Betennelsen i hjertene er høy både hos revmatiske og ikke-revmatiske hjertepasienter.

KORT OPPSUMMERING:

(1) Oma og medarbeidere fant høyere D-vitaminnivåer hos revmatiske hjertepasienter enn hos hjertepasienter uten slik sykdom. Funnene er overraskende, ettersom lave D-vitaminnivåer i blodet er foreslått som en av årsakene til at pasienter med inflammatorisk leddsykdom har økt risiko for hjerte- og karsykdom. Studien inkluderte 68 bypass-opererte pasienter som hadde revmatisk sykdom i tillegg til koronar hjertesykdom, og sammenlignet D-vitaminnivåene med 53 pasienter som bare hadde koronar hjertesykdom. De fleste revmatiske pasientene hadde leddgikt, polymyalgia revmatika eller psoriasisartritt.

Hjertebloggen omtalte denne studien nærmere i en egen sak i 2016:

Revmatiske hjertepasienter har høyere D-vitaminnivåer

(2) Videre undersøkte forskerne uttrykket for en rekke gener som er involvert i aktivering av reseptoren for vitamin D og gener som forandrer seg når de stimuleres med vitamin D. Denne studien inkluderer vevsprøver fra hovedpulsåren hos til sammen 16 koronar-opererte pasienter, hvorav halvparten hadde leddgikt. Det viste seg at de to genene GADD45A og NCOR1 var mer uttrykt hos pasientene med leddgikt, mens genuttrykket for PON2 var lavere enn hos de øvrige koronarpasientene. Det kan tenkes at disse forskjellene har betydning for den akselererte åreforkalkningsprosessen hos pasienter med leddgikt, men det må undersøkes nærmere i nye studier.

(3) Det var ikke mer infiltrasjon av betennelsesceller i hjertene til hjerteopererte som også hadde inflammatorisk leddsykdom enn til pasientene uten slik sykdom. Forskerne hentet små biter fra hjerteveggen til 88 pasienter som gjennomgikk koronar bypasskirurgi, og fant infiltrasjon av inflammasjonsceller hos omtrent seks av ti pasienter i begge gruppene. Verken i det ytre, mellomste eller indre laget av hjerteveggen var det forskjell på hvor mange betennelsesceller som hadde infiltrert hjertemuskulaturen til pasienter med og uten revmatisk sykdom. De fleste betennelsescellene ble funnet i epikardiet, det ytterste laget av hjerteveggen.

Forskerne fant heller ingen forskjeller i mengden fettvev i epikardiet til hjertepasienter med og uten inflammatorisk leddsykdom. De hentet ut biopsier fra en av lårmusklene til en del av pasientene, men fant bare betennelsesinfiltrasjon hos noen svært få pasienter i hver pasientgruppe. Pasientene med inflammatorisk leddsykdom hadde høyere nivåer av kollagen i det tykkeste, midtre laget av hjerteveggen (myokard), men ikke det ytre eller indre laget.

Hjertebloggen omtalte denne studien nærmere i en egen sak i 2016:

Ikke mer betennelse i hjertene til revmatiske hjertepasienter enn andre hjertepasienter

 

Leave a reply