Høy fare for gjentakelse for pasienter som får blodpropp

20 % av de som får blodpropp knyttet til et sykehusopphold uten at de har kreft eller har blitt operert, får en ny blodpropp i løpet av de neste fem årene. Dermed er risikoen like høy som hos ikke-innlagte blodpropp-pasienter.