Ved hjelp av ultralyd kan legene måle pulsindeksen i navlestrengens blodårer, som forteller noe om motstanden mot blodflyt og dermed blodstrømmen inn til fosteret. Miljøet i livmoren har betydning for hjerte- og karrisikoen til et foster senere i livet, og høy pulsindeks er satt i sammenheng med forhøyet risiko. Den norske CARRDIP-studien viste at pulsindeksen i navlestrengen i midtre del av svangerskapet sank mest hos gravide som ble oppfordret til et kolesterolsenkende kosthold. Nå har forskerne fulgt opp babyene til mødrene i studien, og funnet at endringene i pulsindeksen i navlestrengen kan ha betydning for blodtrykket seks måneder etter fødselen.

Det var 290 friske, ikke-røykende kvinner som deltok i CARRDIP-studien, og 211 av dem var tilgjengelige for oppfølging et halvt år etter fødselen. Halvparten hadde blitt anbefalt den hjertevennlige, kolesterolsenkende dietten (mye fet fisk, rent kjøtt og fjærkre, oliven- og rapsolje, frukt, grønnsaker, nøtter, belgfrukter, lettmelk, magre oster og grove kornprodukter), mens resten tilhørte kontrollgruppa som opprettholdt sitt vanlige kosthold. Det var ikke noen signifikant forskjell på blodtrykket blant babyene i de to gruppene, men det viste seg at en lavere reduksjon i pulsindeksen i navlestrengens arterier mellom svangerskapsuke 24 og 30 hang sammen med høyere blodtrykk hos de seks måneder gamle barna.

Selv om blodtrykket ikke var forskjellig for babyer født av mødre som spiste hjertevennlig sammenlignet med kontrollgruppa, mener forskerne studien kan indikere at kostholdet i svangerskapet spiller en rolle for blodtrykket og den framtidige hjerte- og karrisikoen til barna. Dette begrunner de med at den kolesterolvennlige dietten medførte en større reduksjon i pulsindeksen i navlestrengen, og at graden av denne reduksjonen var signifikant forbundet med blodtrykket til babyene også etter justering for andre faktorer. De understreker likevel at studien ikke kan bekrefte en eventuell årsakssammenheng mellom kostholdet til mor og høyere blodtrykk blant små babyer.

Leave a reply