Hjerteultralyd: Strain rate bedre enn strain til å beregne hjertets pumpefunksjon

Strain og strain rate er hjerteultralydmål som beskriver hjertets grad av strekk/deformasjon, og som benyttes til å estimere hjertets pumpefunksjon. Verdien av målene kan imidlertid være begrenset av at de også er tett knyttet til hjertets fylning. En ny studie fra Bergen tyder nå på at strain rate relativt uavhengig av hjertets fylning gir et godt estimat på funksjonen til venstre hjertekammer.