Strain og strain rate med hjerteultralyd omfatter analyser av hjertets bevegelser i tre forskjellig plan: longitudinell, sirkumferensiell og radial. Strain kan måles både med Doppler-teknikk og med «speckle tracking», og det var den sistnevnte metoden som ble benyttet i den nye studien fra Universitetet i Bergen. Forskerne undersøkte sju griser med hjerteultralyd samtidig som de målte trykket i venstre hjertekammer invasivt. Under målingene reduserte de hjertets fylning (preload) akutt ved å blåse opp en ballong i ei av de store blodårene som fører blod inn til hjertet.

Det viste seg at strain hang tettere sammen med endringene i preload enn det strain rate gjorde, noe som viser at strain er mer avhengig av hjertets fylning enn strain rate. Disse funnene ble også understreket av at det ikke var noen signifikant sammenheng mellom strain i longitudinell eller sirkumferensiell retning og PRSW, et mål på hjertets kontraksjonskraft som er uavhengig av hjertets fylning, men som krever en invasiv målemetode. Det var derimot godt samsvar mellom strain rate og PRSW, og i denne studien gav radial strain rate den mest nøyaktige beregningen av hjertets kontraksjonskraft.

Forskerne konkluderer dermed med at målinger av radial strain rate er å foretrekke når man skal vurdere hjertets sammentrekningsegenskaper, mens longitudinell og sirkumferensiell strain ikke bør brukes ettersom disse målene er sårbare for akutte forandringer i hjertets fylning.

Leave a reply