Karsinoide, eller kreftlignende, svulster utvikler og sprer seg sakte, men er som regel ondartede. Hvert år oppdages inntil 50 nye tilfeller av slike svulster i Norge, de fleste i tarmsystemet. Prognosen til pasientene er vanskelig å forutsi. Det er imidlertid kjent at fibrose i hjertet svekker hjertefunksjonen for pasienter med kreftlignende tarmsykdom, og forskere ved Oslo universitetssykehus har nå vist at hjerteultralyd er et svært nyttig verktøy for å forutsi utfallet for disse pasientene. Forskerne målte også nivåene av en rekke biomarkører for å se på om disse påvirket prognosen.

71 pasienter ble inkludert i studien, og 18 av dem døde i løpet av oppfølgingsperioden på gjennomsnittlig tre og et halvt år. Det viste seg at disse pasientene hadde redusert systolisk hjertefunksjon (pumpefunksjon) sammenlignet med de overlevende, og de hadde også markert høyere nivåer av biomarkøren aktivin A. Nærmere analyser viste at både aktivin A og strain-målinger av pumpefunksjonen var uavhengige prediktorer for dødelighet. Dermed kunne forskerne konkludere med at hjerteultralyd er effektivt og nyttig for å forutsi risikoen for denne gruppa pasienter.

Leave a reply