Atrieflimmer øker risikoen for blant annet hjerneslag og hjertesvikt. Flere tidligere studier har vist at diastolisk dysfunksjon, som innebærer svekket evne til å fylle hjertet med blod i hvilefasen, er forbundet med økt risiko for framtidig atrieflimmer hos eldre pasienter med kort oppfølgingstid. Nå bekreftes disse funnene i en mer omfattende studie basert på den fjerde Tromsøundersøkelsen.

Forskerne inkluderte 2.406 deltakere over 50 år som hadde blitt undersøkt med hjerteultralyd som en del Tromsø 4 i 1994 og 1995. 193 kvinner og 269 menn fikk dokumentert atrieflimmer via elektrokardiogram (EKG) innen utgangen av 2010. Etter at analysene var justert for etablerte risikofaktorer for atrieflimmer, viste resultatene at et forstørret venstre forkammer av hjertet var forbundet med økt risiko for å utvikle atrieflimmer. Blant deltakere med svært forstørret forkammer var risikoen mer enn firedoblet, og resultatene var mer eller mindre de samme for både kvinner og menn.

Slik forstørrelse av venstre atrium er et uttrykk for at hjertet har svekket evne til å slappe av og fylles med blod i hvilefasen. Funnene indikerer dermed at dette målet på diastolisk dysfunksjon er en signifikant risikofaktor for atrieflimmer, og dermed også for påfølgende hjerneslag. Videre så forskerne at de kunne estimere risikoen enda bedre dersom de la til målinger av unormal diastolisk blodflyt i risikomodellen.

Leave a reply