Høyre hjertekammer har som oppgave å pumpe blod ut i lungekretsløpet, og denne høyre ventrikkelen har vist seg å spille en større rolle for hjerte- og karsykdom enn tidligere antatt. Dermed er leger og forskere ute etter bedre og enklere metoder for å analysere den høyre ventrikkelfunksjonen, og ved Center for Cardiological Innovation samarbeider forskere fra ultralydprodusenten GE Vingmed og Oslo universitetssykehus med å utvikle mer brukervennlige ultralydverktøy. Nå har samarbeidet resultert i en metode som automatisk deler bilder fra 3D-ultralyd av høyre hjertekammer i ulike segmenter og gjør resultatene enklere å analysere.

Les også: Helautomatisk metode kan forenkle hjerteklaffoperasjon

Algoritmen som ble utviklet ble testet på 17 pasienter med aortainsuffisiens og sammenlignet med manuelle målinger fra tredimensjonal hjerteultralyd og fra MRI, som er dagens gullstandardmetode for segmentering av høyre ventrikkel. Det viste seg at den automatiske metoden gav samme resultat som MRI når det gjaldt ejeksjonsfraksjonen– et mål på hjertets pumpefunksjon. De øvrige målene (endediastolisk volum, endesystolisk volum og slagvolum) ble ikke-signifikant underestimert, men tilsvarte i stor grad resultatene fra de manuelle hjerteultralydmålingene. Resultatene samsvarte dessuten bedre med begge de to manuelle teknikkene enn det beste automatiske analyseverktøyet for tredimensjonale hjerteultralydbilder som brukes i dag.

Forskerne kunne dermed konkludere med at den nye, automatiske metoden for segmentering av høyre hjertekammer er robust og effektiv og resulterte i gode korrelasjoner med både MRI og manuell 3D-ultralyd i denne pasientgruppa på 17 personer.

Leave a reply