Global longitudinell strain (GLS) er et ultralydmål på bevegelse og deformasjon i hjertemuskelveggen, og et godt mål for å avdekke tidlige svekkelser i den systoliske hjertefunksjonen. En ny norsk studie tyder nå på at GLS kan oppdage små svekkelser i hjertefunksjonen hos voksne som overlevde lymfekreft eller blodkreft som barn, og at økt risiko for redusert GLS både henger sammen med strålebehandling og høye doser av cellegiftene antrasykliner.

– Antrasykliner forårsaker tap av hjertemuskelceller, noe som kan svekke hjertefunksjonen. Sammenhengen mellom høye cellegiftdoser og svekket GLS understøtter at dette ultralydmålet er et nyttig verktøy for å avdekke svekket hjertefunksjon etter cellegiftbehandling, heter det i tidsskritftartikkelen som nylig er publisert med doktorgradsstipendiat Jon Christiansen som førsteforfatter.

Studien baserer seg på ultralyddata fra 231 voksne som overlevde kreft som barn mellom 1970 og 2000. Rundt halvparten av dem hadde fått lymfekreft før de fylte 18 år, mens resten hadde hatt akutt lymfoblastisk leukemi (den vanligste formen for blodkreft hos barn) før de fylte 16. 191 av de kreftoverlevende hadde ingen kjent hjerte- og karsykdom og normal ejeksjonsfraksjon og fraksjonell forkortning, som er to vanlige mål når man evaluerer pumpefunksjonen til venstre hjertekammer med ultralyd. Men selv i denne gruppa hadde mer enn én av fire redusert GLS, og gjennomsnittlig GLS var signifikant lavere enn hos 216 sammenlignbare personer uten kreft fra Den tredje helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag.

– Å avdekke skader på hjertet etter cellegiftbehandling tidlig kan forbedre prognosen til pasientene. Vi vet ikke om redusert GLS er et egnet mål for å identifisere langtidsoverlevende med økt risiko for senere hjerte- og karsykdom, men den prognostiske verdien av dette målet er godt etablert i andre pasientgrupper, forklarer Christiansen og kollegene i artikkelen.

LES OGSÅ:

Barn som får cellegift risikerer svekket hjerte som voksen

Voksne som overlevde kreft som barn har svekket hjerte

Leave a reply