Hjertetransplanterte med god kondisjon lever lenger

Både det maksimale oksygenopptaket og selvrapportert fysisk helse er gode mål på hvor lenge pasienter som har fått et nytt hjerte overlever etter transplantasjonen.