Hjerteinfarkt: hjerte- og karsykdommer

Pasienter som har så alvorlig hjertesvikt at de ikke har lenge igjen å leve kan få et nytt hjerte fra en nylig avdød donor. Alle som får en slik hjertetransplantasjon får tett oppfølging og opptrening i etterkant, og 80 % lever i mer enn fem år etter operasjonen, mens halvparten lever i mer enn 12 år. Behandlingen er imidlertid ikke risikofri, og blant de vanligste komplikasjonene er at kroppen ikke godtar det nye hjertet, infeksjoner, nyresvikt og bivirkninger av medisiner. Mangel på donorer gjør at mange som har behov for hjertetransplantasjon ikke kan få det.


Artikler om Hjertetransplantasjon:Er ultralyd egnet til å måle diastolisk dysfunksjon etter hjertetransplantasjon?

Publisert: - Postet i: Center for Heart Failure Research, Hjerteblogg, K. G. Jebsen Senter for hjerteforskning - Merket med emne: , ,

En ny studie indikerer at hjerteultralyd ikke er en optimal metode for å undersøke trykket i venstre hjertekammer under fylling av hjertet blant pasienter som har gjennomgått hjertetransplantasjon.

Les hele artikkelen