Hjerteinfarkt: hjerte- og karsykdommer

Pasienter som har så alvorlig hjertesvikt at de ikke har lenge igjen å leve kan få et nytt hjerte fra en nylig avdød donor. Alle som får en slik hjertetransplantasjon får tett oppfølging og opptrening i etterkant, og 80 % lever i mer enn fem år etter operasjonen, mens halvparten lever i mer enn 12 år. Behandlingen er imidlertid ikke risikofri, og blant de vanligste komplikasjonene er at kroppen ikke godtar det nye hjertet, infeksjoner, nyresvikt og bivirkninger av medisiner. Mangel på donorer gjør at mange som har behov for hjertetransplantasjon ikke kan få det.


Artikler om Hjertetransplantasjon:
Ny behandlingsmetode for hjertetransplanterte gav ikke flere sårkomplikasjoner

Publisert: - Postet i: Hjerteblogg, Scandinavian Heart Transplant Everolimus de Novo Study with Early Calcineurin Inhibitors Avoidance (SCHEDULE) - Merket med emne:

Den skandinaviske SCHEDULE-studien har vist at medisinen everolimus kan hindre svekket nyrefunksjon og koronarsykdom etter en hjertetransplantasjon. Legemiddelet er tidligere forbundet med økt risiko for komplikasjoner etter kirurgi, men nå indikerer en ny studie at frykten for komplikasjoner ikke bør begrense bruken av behandlingsmetoden.

Les hele artikkelen

God langtidseffekt av ny behandlingsmetode for hjertetransplanterte

Publisert: - Postet i: Hjerteblogg, Scandinavian Heart Transplant Everolimus de Novo Study with Early Calcineurin Inhibitors Avoidance (SCHEDULE) - Merket med emne:

Forskere ved Oslo universitetssykehus har tidligere vist at en ny behandlingsmetode kan gi bedre nyrefunksjon og mindre åreforkalkning i blodårene i hjertet etter en hjertetransplantasjon. Nå viser det seg at den positive effekten vedvarer også etter tre år.

Les hele artikkelen