Mangel på tilgjengelige hjerter gjør at mange med alvorlig hjertesvikt må vente en stund før de får hjertetransplantasjon. Mens de venter kan det bli implantert en mekanisk pumpe kalt en LVAD, som hjelper venstre hjertekammer med å pumpe nok blod ut i kroppen. En annen mulighet er ekstrakorporal membranoksygenering (ECMO), hvor oksygenfattig blod fra pasientens vener tilføres friskt oksygen og pumpes tilbake i blodbanen. En ny studie har sett på overlevelse og kostnader i ulike grupper pasienter som har gjennomført hjertetransplantasjon ved Oslo universitetssykehus mellom 2005 og 2012.

  • 12 pasienter døde i transplantasjonskø. Behandlingene av disse kostet i gjennomsnitt helsevesenet drøyt 800 000 kroner det første året.
  • 206 fikk hjertetransplantasjon uten å ha benyttet mekanisk hjelp i forkant. 92 % av dem levde fortsatt ett år senere, mens 81 % overlevde fem år eller mer. Behandlingskostnadene det første året var i snitt rundt 1 250 000 kroner per pasient.
  • 26 pasienter fikk implantert en LVAD før de senere gjennomførte hjertetransplantasjon. Hele 96 % overlevde det første året etter transplantasjonen, mens 82 % var i live etter fem år. Dette var imidlertid også pasientene som kostet mest, gjennomsnittlig 5 000 000 kroner det første året.
  • 19 pasienter fikk implantert en LVAD uten påfølgende hjertetransplantasjon. Disse kostet i snitt ca. 3 500 000 kroner det første året, hvor 48 % overlevde. Etter fem år var ikke mer enn 36 % av pasientene i live.
  • De siste 15 pasientene fikk ECMO mens de ventet på hjertetransplantasjonen. Dette var forbundet med nesten dobbelt så høye kostnader det første året sammenlignet med kun hjertetransplantasjon, mens 70 % av pasientene levde både etter ett og etter fem år.

Forskerne konkluderte med at overlevelsen er glimrende både blant pasienter som får hjertetranplantasjon uten pumpehjelp i forkant og blant de som får implantert en LVAD mens de venter på det nye hjertet. Bruken av LVAD før transplantasjon firedoblet imidlertid kostnadene. Samtidig var det ingen forskjell på overlevelse mellom de tre gruppene som fikk pumpehjelp (LVAD+transplantasjon, kun LVAD og ECMO+transplantasjon) og de to gruppene pasienter som enten døde i transplantasjonskø eller fikk transplantasjon uten pumpehjelp i forkant.

Leave a reply