CERG gjennomførte nylig en studie i samarbeid med tre hjerterehabiliteringssentre. Data fra om lag 4800 pasienter som både hadde trent med moderat og høy intensitet ble gjennomgått. Forskerne fant lave forekomster av alvorlige hendelser hos begge gruppene. Funnene viser at hjertesyke trygt kan trene med høy intensitet, og få den dokumenterte ekstra effekten trening med høy intensitet gir på hjerte- og karsystemet.

Last ned hele rapporten her: Circulation-2012-Rognmo-1436-40

Artikkelen er skrevet av Øivind Rognmo, Trine Moholdt, Hilde Bakken, Torstein Hole, Per Mølstad, Nils Erling Myhr, Jostein Grimsmo og Ulrik Wisløff. Hovedforfatterne arbeider ved K.G. Jebsen — Senter for hjertetrening ved Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet