Hjertesyke diabetikere med høy insulinresistens har lavt oksygenopptak

Forskere testet 137 pasienter med diabetes og koronarsykdom. De som hadde høyest insulinresistens hadde også dårligst kondisjon.