Både pasienter med diabetes type 2 og pasienter med koronarsykdom (hjerteinfarkt eller hjertekrampe) har redusert fysisk kapasitet sammenlignet med friske. Hos koronarpasientene skyldes dette blant annet at de får for lite oksygen til hjertet (iskemi) når de er i aktivitet, mens en kombinasjon av redusert hjerte- og muskelfunksjon trolig bidrar til å svekke kapasiteten ved diabetes. Type 2-diabetikere reagerer ikke normalt på hormonet insulin, som skal sørge for at sukker transporteres inn i cellene, og det er kjent at lavt oksygenopptak er forbundet med høyere insulinresistens hos denne pasientgruppa. Det er imidlertid uklart om denne sammenhengen også gjelder for diabetikere som også har iskemisk hjertesykdom.

Forskere fra Oslo lot 137 pasienter med begge sykdommene gjennomføre en utmattelsestest på tredemølle for å finne det maksimale oksygenopptaket deres, og tok i tillegg blodprøver for å måle nivåene av fastende blodsukker, insulin og langtidsblodsukker. HOMA-2-modellen ble benyttet for å regne ut insulinresistensen. Forskerne delte også deltakerne i to grupper, ut fra om de opplevde iskemi eller ikke under den fysiske testen.

Det viste seg at høy insulinresistens hang tett sammen med lavt oksygenopptak, selv når tallene ble justert for alder, kjønn, røyking og BMI. Den halvparten som hadde høyest insulinresistens hadde over tredoblet risiko for å være blant halvparten med dårligst fysisk form. Forskerne fant en lignende sammenheng når det gjaldt insulinnivåene, men ikke nivåene av fastende blodsukker eller langtidsblodsukker. De så også at sammenhengen mellom insulinresistens og fysisk form var noe sterkere for de 51 pasientene som opplevde iskemi under testen.

Forskerne vet ikke om de dårligst trente pasientene har høy insulinresistens som følge av langvarig inaktivitet, eller om insulinresistensen bidrar til å svekke den fysiske kapasiteten. Resultatene indikerer likevel at insulinresistens er relatert til den fysiske kapasiteten hos diabetespasienter, selv når hjertefunksjonen kan være redusert av koronarsykdom.

UnikardSymposiet2014

Leave a reply