For to uker siden skrev UNIKARD om en ny studie som viser at kvinnelige helsearbeidere kan bli hjertesyke av søvnmangel. Kvinner i helsevesenet som sover mindre enn seks timer hver natt har økt risikoscore for framtidig hjerte- og karsykdom sammenlignet med kolleger som får mer søvn. Både NRK og Sprek har plukket opp saken, og hentet samtidig inn kommentarer fra Norsk Sykepleierforbund.

– Dette er bekymringsfullt og understreker tidligere rapporter som forteller det samme, sier nestleder Solveig Kopperstad Bratseth til NRK Trøndelag.

Forbundets egne medlemsundersøkelser viser at sju av ti sover dårligere i forbindelse med nattevakter, og enda flere oppgir at omfanget av nattarbeid er vanskelig å kombinere med et vanlig sosialt liv med familie og venner.

– Vi vet vi må jobbe 24/7 hele året. Vi er opptatt av at vi må ha gode arbeidstidsordninger for dem som må jobbe skift, sier Kopperstad Bratseth.

Ber regjeringa få opp øynene for forskninga

Nå etterlyser Sykepleierforbundet større oppmerksomhet fra sentrale politikere.

– Det er all grunn til å bedre arbeidsbetingelsene og turnusordningene til helsearbeidere. Jeg forventer at både regjeringa og arbeidsgivere tar denne forskninga på alvor, og gjør sitt for å forebygge sykdom blant sykepleiere og andre helsearbeidere, sier forbundsleder Eli Gunhild By til Sprek.

Hun er derfor svært negativ til at regjeringa nå ser ut til å gå motsatt vei når de ønsker å myke opp arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven.

Dette vil presse arbeidstakerne til lengre vakter og mer overtid, sier By.

Vil høre på sykepleierne

Statssekretær i arbeids- og sosialdepartementet, Kristian Dahlberg Hauge (Frp), skriver i en e-post til NRK at de vil drøfte forskninga på sykepleiere og turnusarbeid grundig før noe blir endelig bestemt.

– Vi registrerer at de ulike høringssvarene nå kommer inn. Vi skal gå grundig gjennom alle før vi legger fram et forslag for Stortinget, skriver Dahlberg Hauge.

Les også: Reagerer på ny arbeidsmiljølov

Leave a reply