Polymyositt, inklusjonslegememyositt og dermatomyositt er svært sjeldne muskelsykdommer som går under fellesbetegnelsen idiopatiske inflammatoriske myopatier. Dermatomyositt kan også oppstå i barndommen, og kalles da juvenil dermatomyositt. Sykdommene karakteriseres av at betennelsesceller invaderer og svekker skjelettmuskulaturen. Idiopatiske inflammatoriske myopatier kan også skade indre organer, men siden sykdommene er så sjeldne finnes det ikke mye god dokumentasjon på hvordan sykdommene påvirker hjertet. Nå har en norsk oppsummeringsstudie samlet det som eksisterer av studier på området, og konkluderer med at idiopatiske inflammatoriske myopatier i likhet med andre revmatiske lidelser er forbundet med økt risiko for hjertesykdom.

Hjertemuskelbetennelse og svekket hjertefunksjon

Studiene som finnes tyder ikke på økt forekomst av hjertesvikt blant pasienter med disse inflammatoriske muskelsykdommene. Imidlertid har flere studier vist svekket diastolisk hjertefunksjon hos personer som har blitt syke i voksen alder, mens en norsk studie har vist svekkelser i både den diastoliske og systoliske hjertefunksjonen ved juvenil dermatomyositt sammenlignet med like gamle friske personer.

– Dette er det viktig å være oppmerksom på, ettersom subkliniske svekkelser i hjertefunksjonen kan være et skritt på veien mot hjertesvikt. Svekkelsene kan avdekkes ved hjelp av moderne hjerteultralyd og hjerte-MR, og vi anbefaler lav terskel for slike undersøkelser for pasienter med idiopatiske inflammatoriske myopatier, sier Thomas Schwartz, som er førsteforfatter av den nye oppsummeringsartikkelen.

Hjertemuskelbetennelse (myokarditt) er en mulig årsak til svekkelser i hjertefunksjonen hos pasienter med idiopatisk inflammatoriske myopatier. Tilsvarende betennelse som i skjelettmuskulaturen er nemlig også i flere studier påvist i hjertemuskulaturen.

– Inflammasjon i hjertet kan avdekkes med hjerte-MR eller scintigrafi av hjertet, og disse metodene kan vurderes som en del av undersøkelsene når det mistenkes myokarditt hos pasienter med inflammatoriske muskelsykdommer, sier Schwartz.

(saken fortsetter)

LES OGSÅ:

Betennelsesstoffer svekker trolig hjertet ved sjelden muskelsykdom

Åreforkalkning

Videre tyder en metaanalyse av fire studier på at risikoen for koronar hjertesykdom (hjerteinfarkt eller angina) er mer enn dobbelt så høy ved idiopatiske inflammatoriske myopatier som i befolkningen generelt. Det er påvist akselerert åreforkalkning hos pasienter med inflammatoriske muskelsykdommer. I tillegg har de økt forekomst av tradisjonelle risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, som diabetes, høyt blodtrykk, ugunstig kolesterolprofil, fedme og røyking.

– Leger bør være oppmerksomme på symptomer som kan være forårsaket av koronar hjertesykdom i denne pasientgruppa, anbefaler Schwartz. Generelt sett anbefales samme forebyggende behandling mot hjerte- og karsykdom som for folk flest, men forskerne gjør oppmerksom på at muskelsymptomene kan forverres av kolesterolsenkende statiner for en del av pasientene.

Også risikoen for alvorlige hjerterytmeforstyrrelser kan være økt ved idiopatiske inflammatoriske myopatier. En rekke studier indikerer at unormale funn på EKG er vanlig i denne pasientgruppa, blant annet forlenget QT-intervall som kan disponere for artymier.

– Selv om avvikene fra normal EKG ofte er subkliniske, er det viktig å være oppmerksom på denne problemstillingen. Det virker rimelig å anbefale EKG av pasientene på årlig basis, sier Schwartz.

LES OGSÅ:

Redusert variasjon i hjerterytmen ved juvenil dermatomyositt

Leave a reply