Hjerteinfarkt: hjerte- og karsykdommer

Ved hjertesvikt klarer ikke hjertet å pumpe blodet rundt i kroppen kraftig nok til at alle organene får god nok blodtilførsel. De mest typiske plagene som oppstår er tungpust og nedsatt fysisk yteevne, og etter hvert kan det utvikle seg hevelser i beina. Den vanligste årsaken til hjertesvikt er et gjennomgått hjerteinfarkt. Langvarig høyt blodtrykk, feil på hjerteklaffene, diabetes og alkoholisme er også tilstander som svekker hjertet. Over 100.000 nordmenn har sannsynligvis hjertesvikt, og mer enn 10% av befolkningen over 75 år har sykdommen.

 

Systolisk hjertesvikt er hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon (pumpefunksjon), også kalt HFrEF, og omfatter omtrent halvparten av alle tilfeller av hjertesvikt. Ejeksjonsfraksjonen forteller hvor stor andel av det blodet som fyller hjertekammeret i hvilefasen som pumpes ut igjen i det påfølgende hjerteslaget, og HFrEF defineres av en ejeksjonsfraksjon lavere enn 40 %.

 

Hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon, også kalt HFpEF, utgjør den andre halvparten av hjertesvikttilfellene, og innebærer at hjertets pumpefunksjon ikke er svekket (ejeksjonsfraksjon > 50 %). Hos to tredeler av pasientene med HFpEF er det snakk om diastolisk hjertesvikt, med markant redusert evne til å fylle hjertet med blod i avslapningsfasen. Imidlertid kan HFpEF også karakteriseres av bevart diastolisk hjertefunksjon, men for eksempel manglende evne til å øke pulsen under angstrengelse, pulmonal hypertensjon eller svekkelser i funksjonen til hjertets forkamre eller høyre hjertekammer.

 

En høy andel av pasientene med hjertesvikt dør innen få år etter at diagnosen er stilt. Behandlingen av systolisk hjertesvikt er betydelig forbedret de siste årene, mens det fortsatt ikke finnes medikamenter eller behandlingsmetoder som har vist seg effektive ved HFpEF.


Artikler om Hjertesvikt:

Over en av fire får hjertesvikt etter akutt hjerteinfarkt

Publisert: - Postet i: Cardiovascular Disease in Norway, Forskningsgruppe for Livsstilsepidemiologi, Hjerteblogg - Merket med emne: ,

Av nesten 87 000 pasienter som ble lagt inn på sykehus med akutt førstegangs hjerteinfarkt mellom 2001 og 2009 hadde eller utviklet mer enn 16 000 hjertesvikt i løpet av sykehusoppholdet. Ytterligere 8000 av pasientene fikk hjertesvikt innen utgangen av 2009.

Les hele artikkelen

Også store hjerteinfarkter gav hjertesviktassosiert kalsiumaktivitet i hjertemuskelceller

Publisert: - Postet i: Center for Heart Failure Research, Hjerteblogg, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, K. G. Jebsen Senter for hjerteforskning - Merket med emne: ,

Både i hjertemuskelceller fra rotter med og uten hjertesvikt etter hjerteinfarkt oppdaget forskerne at kalsiumhåndteringen var endret slik at faren for svekket sammentrekningskraft og alvorlige hjerterytmeforstyrrelser var økt.

Les hele artikkelen