Hjertesvikt er en tilstand hvor hjertet ikke lenger klarer å pumpe så mye blod som kroppen trenger. Årsaker til dette kan være f.eks. langvarig høyt blodtrykk eller tidligere hjerteinfarkt. Ved hjertesvikt setter kroppen i gang med forsvarsmekanismer, og en av dem er å produsere mye adrenalin.

Tidligere forskning har vist at adrenalinstimulering av hjertet over lang tid er skadelig, særlig for syke hjerter. Derfor behandler man i dag pasienter med betablokkere som motvirker effekter av adrenalin.

I dette blogginnlegget forteller professor Finn Olav Levy at hans forskningsgruppe har oppdaget at et peptid som utskilles i hjertet ved hjertesvikt forsterker adrenalinets ugunstige virkning på et hjerte med hjertesvikt. Postdoktor Trond Bach har på bakgrunn av dette identifisert forstadier til nye medikamenter som skal hemme effekten av dette peptidet. Slike medikamenter kan i fremtiden tenkes å gjøre behandling av hjertesvikt bedre, brukt sammen med andre medikamenter som f.eks. ACE-hemmere og betablokkere.

Comments are closed.